Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Πατριωτικού Συνδέσμου Τρικολώνων

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Πατριωτικού Συνδέσμου Τρικολώνων καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει σε συνεδρίαση το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου Νικηταρά 6 Αθήνα, 3ος όροφος.

Τα καθορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι:

1. Απολογισμός των δραστηριοτήτων και υποβολή προς έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2011 καθώς επίσης και ο απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2011.
2. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2012.